Europaparlamentet 1999-2004
Avgående parlament

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
295 37,44 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
232 29,44 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
67 8,50 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
55 6,98 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
47 5,96 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
30 3,81 %
EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
18 2,28 %
NI - Grupplösa
44 5,58 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
295 37,44 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
232 29,44 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
67 8,50 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
55 6,98 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
47 5,96 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
30 3,81 %
EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
18 2,28 %
NI - Grupplösa
44 5,58 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet