Ladda ned datablad

Valuppgifter för alla EU-val sedan 1979 kan laddas ned här i olika format.

De filer som kan laddas ned hämtas tillsammans med en digital signatur. Signaturerna kan valideras med detta certifikat, som i sin tur kan valideras med denna certifikatkedja.

Uppgifter om EU-valet 2024 publiceras den 9 juni. Denna sida kommer att uppdateras successivt till dess att de nationella valmyndigheterna har lämnat de slutliga resultaten och fram till den första sammanträdesperioden för det nyvalda Europaparlamentet.

Historiska data: Valet till Europaparlamentet 1979–2019