Parlaimint na hEorpa 1999-2004
Parlaimint atá ag dul as oifig

Cairt

Líon iomlán suíochán:

Suíocháin
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
EPP-ED - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha
295 37.44%
PSE - An Grúpa Sóisialach i bParlaimint na hEorpa
232 29.44%
ELDR - Grúpa Pháirtí Liobrálach Daonlathach agus Athchóirithe na hEorpa
67 8.50%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
55 6.98%
Verts/ALE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
47 5.96%
UEN - An Grúpa d'Aontas d'Eoraip na Náisiún
30 3.81%
EDD - Grúpa Eoraip na nDaonlathas agus na nÉagsúlachtaí
18 2.28%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
44 5.58%
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
EPP-ED - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha
295 37.44%
PSE - An Grúpa Sóisialach i bParlaimint na hEorpa
232 29.44%
ELDR - Grúpa Pháirtí Liobrálach Daonlathach agus Athchóirithe na hEorpa
67 8.50%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
55 6.98%
Verts/ALE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
47 5.96%
UEN - An Grúpa d'Aontas d'Eoraip na Náisiún
30 3.81%
EDD - Grúpa Eoraip na nDaonlathas agus na nÉagsúlachtaí
18 2.28%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
44 5.58%

De réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, 23 Fheisire ar a laghad atá tofa i seacht mBallstát ar a laghad a bheidh i ngrúpa polaitiúil.

Foinse: Parlaimint na hEorpa