2024-06-13 - 11:01
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Finland - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet
 • VAS - Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland
 • VIHR - Vihreä liitto/Gröna Förbundet
 • PS - Perussuomalaiset/Sannfinländarna
 • SFP/RKP - Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue
 • KD - LIIK - Suomen Kristillisdemokraatit - Liike Nyt/Finlands Kristdemokrater - Rörelse.nu
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 24,80 %
VAS - Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 17,30 %
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 14,90 %
KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland 11,80 %
VIHR - Vihreä liitto/Gröna Förbundet 11,30 %
PS - Perussuomalaiset/Sannfinländarna 7,60 %
SFP/RKP - Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 6,10 %
KD - LIIK - Suomen Kristillisdemokraatit - Liike Nyt/Finlands Kristdemokrater - Rörelse.nu 4,60 %
Övriga partier - Övriga partier 1,60 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Finland - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
S&D 2
Renew Europe 3
Gröna/EFA 2
ECR 1
The Left 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Finland - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
KOK 24,80 % 4
VAS 17,30 % 3
SDP 14,90 % 2
KESK 11,80 % 2
VIHR 11,30 % 2
PS 7,60 % 1
SFP/RKP 6,10 % 1
KD - LIIK 4,60 % 0
Övriga partier 1,60 % 0
100,00 % 4 2 3 2 1 0 3 0 0 15

Nationella partier

 • KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet
 • VAS - Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet
 • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 • KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland
 • VIHR - Vihreä liitto/Gröna Förbundet
 • PS - Perussuomalaiset/Sannfinländarna
 • SFP/RKP - Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue
 • KD - LIIK - Suomen Kristillisdemokraatit - Liike Nyt/Finlands Kristdemokrater - Rörelse.nu
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 4
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 2
SFP/RKP Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 1
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VAS Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VIHR Vihreä liitto/Gröna Förbundet 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Perussuomalaiset/Sannfinländarna 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-13 - 11:01
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Finland - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År FI- Finland EU - Europeiska unionen
1996 57,60 %
1999 30,14 % 49,51 %
2004 39,43 % 45,47 %
2009 38,60 % 42,97 %
2014 39,10 % 42,61 %
2019 40,80 % 50,66 %
2024 40,40 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet