Parlament Europejski 1999-2004
Ustępujący parlament

Wykres

Łączna liczba mandatów:

Mandaty
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
295 37,44%
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
232 29,44%
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
67 8,50%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
55 6,98%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
47 5,96%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
30 3,81%
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
18 2,28%
NI - Niezrzeszeni
44 5,58%
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
295 37,44%
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
232 29,44%
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
67 8,50%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
55 6,98%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
47 5,96%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
30 3,81%
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
18 2,28%
NI - Niezrzeszeni
44 5,58%

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski