2024-06-12 - 11:28
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Danmark - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • SF (F) - Socialistisk Folkeparti
 • S (A) - Socialdemokratiet
 • V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • KF (C) - Det Konservative Folkeparti
 • DD (Æ) - Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg
 • RV (B) - Radikale Venstre
 • EL (Ø) - Enhedslisten - De Rød-Grønne
 • LA (I) - Liberal Alliance
 • DF (O) - Dansk Folkeparti
 • M - Moderaterne
 • ALT (Å) - Alternativet
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
SF (F) - Socialistisk Folkeparti 17,42 %
S (A) - Socialdemokratiet 15,57 %
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 14,72 %
KF (C) - Det Konservative Folkeparti 8,84 %
DD (Æ) - Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg 7,39 %
RV (B) - Radikale Venstre 7,08 %
EL (Ø) - Enhedslisten - De Rød-Grønne 7,04 %
LA (I) - Liberal Alliance 6,95 %
DF (O) - Dansk Folkeparti 6,37 %
M - Moderaterne 5,95 %
ALT (Å) - Alternativet 2,66 %
Övriga partier - Övriga partier 0,00 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Danmark - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 2
S&D 3
Renew Europe 4
Gröna/EFA 3
ID 1
The Left 1
Övriga 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Danmark - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
SF (F) 17,42 % 3
S (A) 15,57 % 3
V 14,72 % 2
KF (C) 8,84 % 1
DD (Æ) 7,39 % 1
RV (B) 7,08 % 1
EL (Ø) 7,04 % 1
LA (I) 6,95 % 1
DF (O) 6,37 % 1
M 5,95 % 1
ALT (Å) 2,66 % 0
Övriga partier 0,00 % 0
100,00 % 2 3 4 3 0 1 1 0 1 15

Nationella partier

 • SF (F) - Socialistisk Folkeparti
 • S (A) - Socialdemokratiet
 • V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • KF (C) - Det Konservative Folkeparti
 • DD (Æ) - Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg
 • RV (B) - Radikale Venstre
 • EL (Ø) - Enhedslisten - De Rød-Grønne
 • LA (I) - Liberal Alliance
 • DF (O) - Dansk Folkeparti
 • M - Moderaterne
 • ALT (Å) - Alternativet
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 2
RV (B) Radikale Venstre 1
M Moderaterne 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
S (A) Socialdemokratiet 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SF (F) Socialistisk Folkeparti 3
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KF (C) Det Konservative Folkeparti 1
LA (I) Liberal Alliance 1
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
EL (Ø) Enhedslisten - De Rød-Grønne 1
ID - Gruppen Identitet och demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DF (O) Dansk Folkeparti 1
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DD (Æ) Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-12 - 11:28
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Danmark - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År DK- Danmark EU - Europeiska unionen
1979 47,82 % 61,99 %
1984 52,38 % 58,98 %
1989 46,17 % 58,41 %
1994 52,92 % 56,67 %
1999 50,46 % 49,51 %
2004 47,89 % 45,47 %
2009 59,54 % 42,97 %
2014 56,32 % 42,61 %
2019 66,08 % 50,66 %
2024 58,25 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet