Nationella resultat Den här delen av webbplatsen innehåller valresultat i alla medlemsstater

Resultat i realtid - 2024-06-14

Europeiska unionen

Information Icon

Genom att välja ett land antingen på kartan eller via rullgardinsmenyn ser du följande för varje medlemsstat:

Genom att välja ett land ser du följande för varje medlemsstat:

  • Resultat per nationellt parti
  • Platser per politisk grupp
  • Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper
  • Ledamöternas könsfördelning per EU-val
  • Valdeltagande i varje EU-val
Tillgängliga resultat per medlemsstat
Tillgång till resultat per medlemsstat, typ av tillgång och tidpunkt för senaste uppdatering
Land Typ av resultat Senaste uppdatering
Belgien Preliminära resultat
Bulgarien Preliminära resultat
Cypern Preliminära resultat
Danmark Preliminära resultat
Estland Preliminära resultat
Finland Preliminära resultat
Frankrike Preliminära resultat
Grekland Preliminära resultat
Irland Preliminära resultat
Italien Preliminära resultat
Kroatien Preliminära resultat
Lettland Preliminära resultat
Litauen Preliminära resultat
Luxemburg Preliminära resultat
Malta Preliminära resultat
Nederländerna Preliminära resultat
Polen Preliminära resultat
Portugal Preliminära resultat
Rumänien Preliminära resultat
Slovakien Preliminära resultat
Slovenien Preliminära resultat
Spanien Preliminära resultat
Sverige Preliminära resultat
Tjeckien Preliminära resultat
Tyskland Preliminära resultat
Ungern Preliminära resultat
Österrike Preliminära resultat

Typ av resultat:

Beräkningar: Sammanställning som gjorts av Verian med hjälp av tillgängliga nationella beräkningar eller uppgifter från vallokalsundersökningar som offentliggjorts i en viss medlemsstat efter avslutad röstning, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Preliminära resultat: De första resultat som presenteras av medlemsstatens officiella valmyndighet, baserat på en procentandel räknade röster.

Slutliga resultat: Resultat som offentliggjorts av medlemsstatens officiella valmyndighet efter att alla röster räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat som meddelats av medlemsstatens officiella valmyndighet och validerats av den nationella lagstiftande myndigheten.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.