Nationella resultat Den här delen av webbplatsen innehåller valresultat i alla medlemsstater

Europeiska unionen

Information Icon

Genom att välja ett land antingen på kartan eller via rullgardinsmenyn ser du följande för varje medlemsstat:

Genom att välja ett land ser du följande för varje medlemsstat:

  • Resultat per nationellt parti
  • Platser per politisk grupp
  • Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper
  • Ledamöternas könsfördelning per EU-val
  • Valdeltagande i varje EU-val
Tillgång till resultat per medlemsstat, typ av tillgång och tidpunkt för senaste uppdatering
Tillgängliga resultat per medlemsstat
Land Typ av resultat Senaste uppdatering
Belgien Uppgift saknas
Bulgarien Uppgift saknas
Cypern Uppgift saknas
Danmark Uppgift saknas
Estland Uppgift saknas
Finland Uppgift saknas
Frankrike Uppgift saknas
Grekland Uppgift saknas
Irland Uppgift saknas
Italien Uppgift saknas
Kroatien Uppgift saknas
Lettland Uppgift saknas
Litauen Uppgift saknas
Luxemburg Uppgift saknas
Malta Uppgift saknas
Nederländerna Uppgift saknas
Polen Uppgift saknas
Portugal Uppgift saknas
Rumänien Uppgift saknas
Slovakien Uppgift saknas
Slovenien Uppgift saknas
Spanien Uppgift saknas
Sverige Uppgift saknas
Tjeckien Uppgift saknas
Tyskland Uppgift saknas
Ungern Uppgift saknas
Österrike Uppgift saknas

Typ av resultat:

Beräkningar: Sammanställning som gjorts av Verian med hjälp av tillgängliga nationella beräkningar eller uppgifter från vallokalsundersökningar som offentliggjorts i en viss medlemsstat efter avslutad röstning, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Preliminära resultat: De första resultat som presenteras av medlemsstatens officiella valmyndighet, baserat på en procentandel räknade röster.

Slutliga resultat: Resultat som offentliggjorts av medlemsstatens officiella valmyndighet efter att alla röster räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat som meddelats av medlemsstatens officiella valmyndighet och validerats av den nationella lagstiftande myndigheten.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.