2024-06-17 - 12:52
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Rumänien - Preliminära resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • PSD - PNL - Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal)
 • AUR - Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România)
 • Alianța Dreapta Unită - Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei)
 • UDMR/RMDSZ - Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • SOS - SOS România
 • REPER - Reînnoim Proiectul European al României
 • ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL - ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
PSD - PNL - Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal) 48,55 %
AUR - Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România) 14,93 %
Alianța Dreapta Unită - Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei) 8,71 %
UDMR/RMDSZ - Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség 6,48 %
SOS - SOS România 5,03 %
REPER - Reînnoim Proiectul European al României 3,74 %
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL - ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 3,08 %
Övriga partier - Övriga partier 9,48 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 14:26
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Rumänien - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 11
S&D 11
Renew Europe 2
Gröna/EFA 1
ECR 1
Övriga 7

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-11 - 15:52
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Rumänien - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
PSD - PNL 48,55 % 19
AUR 14,93 % 6
Alianța Dreapta Unită 8,71 % 3
UDMR/RMDSZ 6,48 % 2
SOS 5,03 % 2
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 3,08 % 1
REPER 3,74 % 0
Övriga partier 9,48 % 0
100,00 % 11 11 2 1 1 0 0 0 7 33

Nationella partier

 • PSD - PNL - Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal)
 • AUR - Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România)
 • Alianța Dreapta Unită - Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei)
 • UDMR/RMDSZ - Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • SOS - SOS România
 • ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL - ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL
 • REPER - Reînnoim Proiectul European al României
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 11
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSD - PNL Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal) 8
UDMR/RMDSZ Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2
Alianța Dreapta Unită Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei) 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 11
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSD - PNL Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal) 11
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Alianța Dreapta Unită Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei) 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
AUR Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România) 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 1
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
AUR Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România) 5
SOS SOS România 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-17 - 12:52
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Rumänien - Preliminära resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År RO- Rumänien EU - Europeiska unionen
2007 29,47 %
2009 27,67 % 42,97 %
2014 32,44 % 42,61 %
2019 51,20 % 50,66 %
2024 52,40 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet