2024-06-12 - 11:28
Alla tider anges i GMT+2

Europaparlamentet 2024-2029
Preliminära resultat

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
189 26,25 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
135 18,75 %
Renew Europe - Gruppen Renew Europe
79 10,97 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
73 10,14 %
ID - Gruppen Identitet och demokrati
58 8,06 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
53 7,36 %
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
36 5,00 %
NI - Grupplösa
45 6,25 %
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet
52 7,22 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
189 26,25 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
135 18,75 %
Renew Europe - Gruppen Renew Europe
79 10,97 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
73 10,14 %
ID - Gruppen Identitet och demokrati
58 8,06 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
53 7,36 %
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
36 5,00 %
NI - Grupplösa
45 6,25 %
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet
52 7,22 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet