Europaparlamentet 1984-1989
Avgående parlament

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
166 32,05 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
113 21,81 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater
66 12,74 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
48 9,27 %
L - Liberala och demokratiska gruppen
45 8,69 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
30 5,79 %
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
20 3,86 %
DR - Gruppen Europeiska högern
16 3,09 %
NI - Grupplösa
14 2,70 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
166 32,05 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
113 21,81 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater
66 12,74 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
48 9,27 %
L - Liberala och demokratiska gruppen
45 8,69 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
30 5,79 %
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
20 3,86 %
DR - Gruppen Europeiska högern
16 3,09 %
NI - Grupplösa
14 2,70 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet