Euroopa Parlament 1999-2004
Parlamendi lahkuv koosseis

Diagramm

Kohti kokku:

Kohta
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
PPE-DE - Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
295 37,44%
PSE - Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon
232 29,44%
ELDR - Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon
67 8,50%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
55 6,98%
Verts/ALE - Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon
47 5,96%
UEN - fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest
30 3,81%
EDD - fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest
18 2,28%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
44 5,58%
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
PPE-DE - Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
295 37,44%
PSE - Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon
232 29,44%
ELDR - Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon
67 8,50%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
55 6,98%
Verts/ALE - Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon
47 5,96%
UEN - fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest
30 3,81%
EDD - fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest
18 2,28%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
44 5,58%

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament