Europaparlamentet 1989-1994
Avgående parlament

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
198 38,22 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
162 31,27 %
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
45 8,69 %
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
27 5,21 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
20 3,86 %
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
14 2,70 %
CG - Enad vänster
13 2,51 %
DR - Europeiska högerns tekniska grupp
12 2,32 %
NI - Grupplösa
27 5,21 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
198 38,22 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
162 31,27 %
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
45 8,69 %
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
27 5,21 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
20 3,86 %
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
14 2,70 %
CG - Enad vänster
13 2,51 %
DR - Europeiska högerns tekniska grupp
12 2,32 %
NI - Grupplösa
27 5,21 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet