2024-06-11 - 12:00
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Sverige - Preliminära resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • S - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • MP - Miljöpartiet de gröna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • L - Liberalerna
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
S - Socialdemokraterna 24,80 %
M - Moderaterna 17,60 %
MP - Miljöpartiet de gröna 13,80 %
SD - Sverigedemokraterna 13,20 %
V - Vänsterpartiet 11,00 %
C - Centerpartiet 7,30 %
KD - Kristdemokraterna 5,70 %
L - Liberalerna 4,40 %
Övriga partier - Övriga partier 2,20 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Sverige - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 5
Renew Europe 3
Gröna/EFA 3
ECR 3
The Left 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Sverige - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
S 24,80 % 5
M 17,60 % 4
MP 13,80 % 3
SD 13,20 % 3
V 11,00 % 2
C 7,30 % 2
KD 5,70 % 1
L 4,40 % 1
Övriga partier 2,20 % 0
100,00 % 5 5 3 3 3 0 2 0 0 21

Nationella partier

 • S - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • MP - Miljöpartiet de gröna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • L - Liberalerna
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
S Socialdemokraterna 5
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de gröna 3
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-13 - 15:26
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Sverige - Preliminära resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År SE- Sverige EU - Europeiska unionen
1995 41,63 %
1999 38,84 % 49,51 %
2004 37,85 % 45,47 %
2009 45,53 % 42,97 %
2014 51,07 % 42,61 %
2019 55,27 % 50,66 %
2024 53,40 % 51,07 %

Källa: Verian för Europaparlamentet