2024-06-10 - 00:17
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Malta - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • PL/LP - Partit Laburista/Labour Party
 • PN/NP - Partit Nazzjonalista/Nationalist Party
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
PL/LP - Partit Laburista/Labour Party 45,26 %
PN/NP - Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 42,02 %
Övriga partier - Övriga partier 12,72 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 01:09
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Malta - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 3
S&D 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 01:09
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Malta - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
PL/LP 45,26 % 3
PN/NP 42,02 % 3
Övriga partier 12,72 % 0
100,00 % 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6

Nationella partier

 • PL/LP - Partit Laburista/Labour Party
 • PN/NP - Partit Nazzjonalista/Nationalist Party
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PN/NP Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PL/LP Partit Laburista/Labour Party 3

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 11:38
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Malta - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År MT- Malta EU - Europeiska unionen
2004 82,39 % 45,47 %
2009 78,79 % 42,97 %
2014 74,80 % 42,61 %
2019 72,70 % 50,66 %
2024 73,00 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet