2024-06-11 - 15:52
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Slovenien - Preliminära resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • SDS - Slovenska demokratska stranka
 • Svoboda! - Gibanje Svoboda
 • Vesna - Vesna - zelena stranka
 • SD - Socialni demokrati
 • N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati
 • SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Levica - Stranka Levica
 • Resni.ca - Državljansko gibanje Resni.ca
 • DeSUS - DD - Coalition DeSUS - DD (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Dobra država)
 • ZS - Zeleni Slovenije
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
SDS - Slovenska demokratska stranka 30,64 %
Svoboda! - Gibanje Svoboda 22,16 %
Vesna - Vesna - zelena stranka 10,52 %
SD - Socialni demokrati 7,74 %
N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 7,66 %
SLS - Slovenska ljudska stranka 7,22 %
Levica - Stranka Levica 4,75 %
Resni.ca - Državljansko gibanje Resni.ca 3,97 %
DeSUS - DD - Coalition DeSUS - DD (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Dobra država) 2,22 %
ZS - Zeleni Slovenije 1,59 %
Övriga partier - Övriga partier 1,53 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 01:07
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Slovenien - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 1
Renew Europe 2
Gröna/EFA 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 01:07
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Slovenien - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
SDS 30,64 % 4
Svoboda! 22,16 % 2
Vesna 10,52 % 1
SD 7,74 % 1
N.Si 7,66 % 1
SLS 7,22 % 0
Levica 4,75 % 0
Resni.ca 3,97 % 0
DeSUS - DD 2,22 % 0
ZS 1,59 % 0
Övriga partier 1,53 % 0
100,00 % 5 1 2 1 0 0 0 0 0 9

Nationella partier

 • SDS - Slovenska demokratska stranka
 • Svoboda! - Gibanje Svoboda
 • Vesna - Vesna - zelena stranka
 • SD - Socialni demokrati
 • N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati
 • SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Levica - Stranka Levica
 • Resni.ca - Državljansko gibanje Resni.ca
 • DeSUS - DD - Coalition DeSUS - DD (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Dobra država)
 • ZS - Zeleni Slovenije
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SDS Slovenska demokratska stranka 4
N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Svoboda! Gibanje Svoboda 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SD Socialni demokrati 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Vesna Vesna - zelena stranka 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-11 - 12:00
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Slovenien - Preliminära resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År SI- Slovenien EU - Europeiska unionen
2004 28,35 % 45,47 %
2009 28,37 % 42,97 %
2014 24,55 % 42,61 %
2019 28,89 % 50,66 %
2024 41,45 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet