Majoritetskalkylator

På denna sida finns ett interaktivt verktyg för att se vilka politiska grupper som skulle kunna bilda majoritet i Europaparlamentet.

Majoritetskalkylatorn kommer att bli tillgänglig den 9 juni, under valdagen, så snart valresultat finns tillgängliga på EU-nivå.