2024-06-14 - 11:01
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Preliminära resultat

Diagram

Valdeltagande i EU per år, i procentenheter
År Europeiska unionen
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %
2024 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-14 - 11:01
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per land (%) Preliminära resultat

Valdeltagande i EU per land och år, i procentenheter
Land 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019 2024
Belgien BE 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47 89,82
Danmark DK 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08 58,25
Tyskland DE 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38 64,78
Irland IE 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70 50,65
Frankrike FR 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12 51,50
Italien IT 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50 48,31
Luxemburg LU 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24 82,29
Nederländerna NL 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93 46,20
Storbritannien UK 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grekland EL 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69 41,39
Spanien ES 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73 49,21
Portugal PT 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75 36,54
Sverige SE 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27 53,40
Österrike AT 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80 56,30
Finland FI 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80 40,40
Tjeckien CZ 28,30 28,22 18,20 28,72 36,45
Estland EE 26,83 43,90 36,52 37,60 37,60
Cypern CY 72,50 59,40 43,97 44,99 58,86
Litauen LT 48,38 20,98 47,35 53,48 28,35
Lettland LV 41,34 53,70 30,24 33,53 33,82
Ungern HU 38,50 36,31 28,97 43,36 59,45
Malta MT 82,39 78,79 74,80 72,70 73,00
Polen PL 20,87 24,53 23,83 45,68 40,65
Slovenien SI 28,35 28,37 24,55 28,89 41,45
Slovakien SK 16,97 19,64 13,05 22,74 34,38
Bulgarien BG 29,22 38,99 35,84 32,64 33,79
Rumänien RO 29,47 27,67 32,44 51,20 52,42
Kroatien HR 20,84 25,24 29,85 21,35
Totalt i EU EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66 51,08

Källa: Verian för Europaparlamentet