Europaparlamentet 2004-2009
Avgående parlament

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
288 36,69 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
218 27,77 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
100 12,74 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
44 5,61 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
43 5,48 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
40 5,10 %
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
22 2,80 %
NI - Grupplösa
30 3,82 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
288 36,69 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
218 27,77 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
100 12,74 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
44 5,61 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
43 5,48 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
40 5,10 %
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
22 2,80 %
NI - Grupplösa
30 3,82 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet