Europaparlamentet 2009-2014
Avgående parlament

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
273 35,73 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
195 25,52 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
83 10,86 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
57 7,46 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
57 7,46 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
35 4,58 %
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
31 4,06 %
NI - Grupplösa
33 4,32 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
273 35,73 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
195 25,52 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
83 10,86 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
57 7,46 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
57 7,46 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
35 4,58 %
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
31 4,06 %
NI - Grupplösa
33 4,32 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet