2024-06-10 - 14:19
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Luxemburg - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • CSV/PCS - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social/Christlich Soziale Volkspartei
 • LSAP/POSL - Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois/Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei
 • DP/PD - Demokratesch Partei/Parti démocratique/Demokratische Partei
 • Déi Gréng/Les Verts - Déi Gréng/Les Verts/Die Grünen
 • ADR/PADR - Alternativ Demokratesch Reformpartei/Parti réformiste d'alternative démocratique/Alternative Demokratische Reformpartei
 • Piraten - Piratepartei Lëtzebuerg/Piratenpartei Luxemburg/Parti pirate du Luxembourg
 • Déi Lénk/La Gauche - Déi Lénk/La Gauche/Die Linke
 • Fokus - Fokus 
 • Volt - Volt Lëtzebuerg/Volt Luxembourg/Volt Luxemburg
 • KPL/PCL - Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg/Parti Communiste Luxembourgeois/Kommunistische Partei Luxemburgs
 • DK/LC - Déi Konservativ/Les Conservateurs/Die Konservativen
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
CSV/PCS - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social/Christlich Soziale Volkspartei 22,91 %
LSAP/POSL - Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois/Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei 21,72 %
DP/PD - Demokratesch Partei/Parti démocratique/Demokratische Partei 18,29 %
Déi Gréng/Les Verts - Déi Gréng/Les Verts/Die Grünen 11,76 %
ADR/PADR - Alternativ Demokratesch Reformpartei/Parti réformiste d'alternative démocratique/Alternative Demokratische Reformpartei 11,76 %
Piraten - Piratepartei Lëtzebuerg/Piratenpartei Luxemburg/Parti pirate du Luxembourg 4,92 %
Déi Lénk/La Gauche - Déi Lénk/La Gauche/Die Linke 3,15 %
Fokus - Fokus  1,60 %
Volt - Volt Lëtzebuerg/Volt Luxembourg/Volt Luxemburg 1,04 %
KPL/PCL - Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg/Parti Communiste Luxembourgeois/Kommunistische Partei Luxemburgs 0,97 %
DK/LC - Déi Konservativ/Les Conservateurs/Die Konservativen 0,58 %
Övriga partier - Övriga partier 1,30 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Luxemburg - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 2
S&D 1
Renew Europe 1
Gröna/EFA 1
ECR 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Luxemburg - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
CSV/PCS 22,91 % 2
LSAP/POSL 21,72 % 1
DP/PD 18,29 % 1
Déi Gréng/Les Verts 11,76 % 1
ADR/PADR 11,76 % 1
Piraten 4,92 % 0
Déi Lénk/La Gauche 3,15 % 0
Fokus 1,60 % 0
Volt 1,04 % 0
KPL/PCL 0,97 % 0
DK/LC 0,58 % 0
Övriga partier 1,30 % 0
100,00 % 2 1 1 1 1 0 0 0 0 6

Nationella partier

 • CSV/PCS - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social/Christlich Soziale Volkspartei
 • LSAP/POSL - Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois/Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei
 • DP/PD - Demokratesch Partei/Parti démocratique/Demokratische Partei
 • Déi Gréng/Les Verts - Déi Gréng/Les Verts/Die Grünen
 • ADR/PADR - Alternativ Demokratesch Reformpartei/Parti réformiste d'alternative démocratique/Alternative Demokratische Reformpartei
 • Piraten - Piratepartei Lëtzebuerg/Piratenpartei Luxemburg/Parti pirate du Luxembourg
 • Déi Lénk/La Gauche - Déi Lénk/La Gauche/Die Linke
 • Fokus - Fokus 
 • Volt - Volt Lëtzebuerg/Volt Luxembourg/Volt Luxemburg
 • KPL/PCL - Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg/Parti Communiste Luxembourgeois/Kommunistische Partei Luxemburgs
 • DK/LC - Déi Konservativ/Les Conservateurs/Die Konservativen
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CSV/PCS Chrëschtlech Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social/Christlich Soziale Volkspartei 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LSAP/POSL Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois/Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ADR/PADR Alternativ Demokratesch Reformpartei/Parti réformiste d'alternative démocratique/Alternative Demokratische Reformpartei 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DP/PD Demokratesch Partei/Parti démocratique/Demokratische Partei 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Déi Gréng/Les Verts Déi Gréng/Les Verts/Die Grünen 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 14:19
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Luxemburg - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År LU- Luxemburg EU - Europeiska unionen
1979 88,91 % 61,99 %
1984 88,79 % 58,98 %
1989 87,39 % 58,41 %
1994 88,55 % 56,67 %
1999 87,27 % 49,51 %
2004 91,35 % 45,47 %
2009 90,76 % 42,97 %
2014 85,55 % 42,61 %
2019 84,24 % 50,66 %
2024 82,29 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet