Europaparlamentet: 2019-2024
Avgående parlament

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
177 25,40 %
139 20,00 %
102 14,20 %
72 10,09 %
68 9,51 %
59 8,24 %
37 5,40 %
NI - Grupplösa
51 7,10 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
177 25,40 %
139 20,00 %
102 14,20 %
72 10,09 %
68 9,51 %
59 8,24 %
37 5,40 %
NI - Grupplösa
51 7,10 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet