Europaparlamentet 1979-1984
Avgående parlament

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
124 28,57 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
117 26,96 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater
63 14,52 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
48 11,06 %
L - Liberala och demokratiska gruppen
38 8,76 %
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
22 5,07 %
CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
12 2,76 %
NI - Grupplösa
10 2,30 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
124 28,57 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
117 26,96 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater
63 14,52 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
48 11,06 %
L - Liberala och demokratiska gruppen
38 8,76 %
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
22 5,07 %
CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
12 2,76 %
NI - Grupplösa
10 2,30 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet