Европейски парламент 1999-2004 r.
Парламент в края на мандата

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
295 37,44%
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
232 29,44%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
67 8,50%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
55 6,98%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
47 5,96%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
30 3,81%
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
18 2,28%
НЧ - Независими членове
44 5,58%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
295 37,44%
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
232 29,44%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
67 8,50%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
55 6,98%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
47 5,96%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
30 3,81%
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
18 2,28%
НЧ - Независими членове
44 5,58%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент