Eiropas Parlaments 1999.-2004.
Aizejošais parlaments

Diagramma

Vietas kopā:

Vietas
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
PPE-DE - Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
295 37,44%
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
232 29,44%
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa
67 8,50%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
55 6,98%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
47 5,96%
UEN - Nāciju Eiropas grupa
30 3,81%
EDD - Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa
18 2,28%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
44 5,58%
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
PPE-DE - Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
295 37,44%
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
232 29,44%
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa
67 8,50%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
55 6,98%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
47 5,96%
UEN - Nāciju Eiropas grupa
30 3,81%
EDD - Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa
18 2,28%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
44 5,58%

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments