2024-06-12 - 11:28
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Österrike - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • FPÖ - Die Freiheitliche Partei Österreichs
 • ÖVP - Österreichische Volkspartei
 • SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
 • GRÜNE - Die Grünen – Die Grüne Alternative
 • NEOS - NEOS – Das neue Europa
 • KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
FPÖ - Die Freiheitliche Partei Österreichs 25,40 %
ÖVP - Österreichische Volkspartei 24,50 %
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs 23,20 %
GRÜNE - Die Grünen – Die Grüne Alternative 11,10 %
NEOS - NEOS – Das neue Europa 10,10 %
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus 3,00 %
Övriga partier - Övriga partier 2,70 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Österrike - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 5
Renew Europe 2
Gröna/EFA 2
ID 6

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Österrike - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
FPÖ 25,40 % 6
ÖVP 24,50 % 5
SPÖ 23,20 % 5
GRÜNE 11,10 % 2
NEOS 10,10 % 2
KPÖ 3,00 % 0
Övriga partier 2,70 % 0
100,00 % 5 5 2 2 0 6 0 0 0 20

Nationella partier

 • FPÖ - Die Freiheitliche Partei Österreichs
 • ÖVP - Österreichische Volkspartei
 • SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
 • GRÜNE - Die Grünen – Die Grüne Alternative
 • NEOS - NEOS – Das neue Europa
 • KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ID - Gruppen Identitet och demokrati 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FPÖ Die Freiheitliche Partei Österreichs 6
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ÖVP Österreichische Volkspartei 5
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
NEOS NEOS – Das neue Europa 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GRÜNE Die Grünen – Die Grüne Alternative 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-12 - 11:28
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Österrike - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År AT- Österrike EU - Europeiska unionen
1996 67,73 %
1999 49,40 % 49,51 %
2004 42,43 % 45,47 %
2009 45,97 % 42,97 %
2014 45,39 % 42,61 %
2019 59,80 % 50,66 %
2024 56,30 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet