2024-06-17 - 12:52
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Portugal - Preliminära resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • PS - Partido Socialista
 • AD - Aliança Democrática (Partido Social Democrata, Centro Democrático Social-Partido Popular, Partido Popular Monárquico)
 • CH - CHEGA
 • IL - Iniciativa Liberal
 • BE - Bloco de Esquerda
 • CDU - Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português, Partido Ecologista “Os Verdes”) 
 • L - LIVRE
 • PAN - Pessoas-Animais-Natureza
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
PS - Partido Socialista 32,09 %
AD - Aliança Democrática (Partido Social Democrata, Centro Democrático Social-Partido Popular, Partido Popular Monárquico) 31,11 %
CH - CHEGA 9,79 %
IL - Iniciativa Liberal 9,07 %
BE - Bloco de Esquerda 4,26 %
CDU - Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português, Partido Ecologista “Os Verdes”)  4,12 %
L - LIVRE 3,76 %
PAN - Pessoas-Animais-Natureza 1,22 %
Övriga partier - Övriga partier 4,58 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 02:37
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Portugal - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 7
S&D 8
Renew Europe 2
ID 2
The Left 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 02:37
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Portugal - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
PS 32,09 % 8
AD 31,11 % 7
CH 9,79 % 2
IL 9,07 % 2
BE 4,26 % 1
CDU 4,12 % 1
L 3,76 % 0
PAN 1,22 % 0
Övriga partier 4,58 % 0
100,00 % 7 8 2 0 0 2 2 0 0 21

Nationella partier

 • PS - Partido Socialista
 • AD - Aliança Democrática (Partido Social Democrata, Centro Democrático Social-Partido Popular, Partido Popular Monárquico)
 • CH - CHEGA
 • IL - Iniciativa Liberal
 • BE - Bloco de Esquerda
 • CDU - Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português, Partido Ecologista “Os Verdes”) 
 • L - LIVRE
 • PAN - Pessoas-Animais-Natureza
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Partido Socialista 8
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
AD Aliança Democrática (Partido Social Democrata, Centro Democrático Social-Partido Popular, Partido Popular Monárquico) 7
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
IL Iniciativa Liberal 2
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
BE Bloco de Esquerda 1
CDU Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português, Partido Ecologista “Os Verdes”)  1
ID - Gruppen Identitet och demokrati 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CH CHEGA 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-11 - 12:00
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Portugal - Preliminära resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År PT- Portugal EU - Europeiska unionen
1987 72,42 %
1989 51,10 % 58,41 %
1994 35,54 % 56,67 %
1999 39,93 % 49,51 %
2004 38,60 % 45,47 %
2009 36,77 % 42,97 %
2014 33,67 % 42,61 %
2019 30,75 % 50,66 %
2024 36,54 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet