2024-06-14 - 11:01
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Irland - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • FG - Fine Gael
 • FF - Fianna Fáil – The Republican Party/Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach
 • IND/Neamhspléach - Independent/Neamhspléach
 • SF - Sinn Féin
 • Independent Ireland  - Independent Ireland 
 • GP/CG - Green Party/An Comhaontas Glas
 • I4C - Independents 4 Change/Neamhspleáigh ar son an Athraithe 
 • Aon - Aontú
 • Lab/LO - The Labour Party/Páirtí an Lucht Oibre
 • SD/DS - Social Democrats/Daonlathaithe Sóisialta
 • PBP-S/D-PSB - People Before Profit–Solidarity/Dlúthphairtíocht–Pobal Seachas Brabús
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
FG - Fine Gael 20,79 %
FF - Fianna Fáil – The Republican Party/Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach 20,44 %
IND/Neamhspléach - Independent/Neamhspléach 13,97 %
SF - Sinn Féin 11,14 %
Independent Ireland  - Independent Ireland  6,23 %
GP/CG - Green Party/An Comhaontas Glas 5,36 %
I4C - Independents 4 Change/Neamhspleáigh ar son an Athraithe  4,58 %
Aon - Aontú 3,76 %
Lab/LO - The Labour Party/Páirtí an Lucht Oibre 3,38 %
SD/DS - Social Democrats/Daonlathaithe Sóisialta 2,95 %
PBP-S/D-PSB - People Before Profit–Solidarity/Dlúthphairtíocht–Pobal Seachas Brabús 1,82 %
Övriga partier - Övriga partier 5,58 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-14 - 11:01
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Irland - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
S&D 1
Renew Europe 4
The Left 3
Övriga 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-14 - 11:01
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Irland - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
FG 20,79 % 4
FF 20,44 % 4
IND/Neamhspléach 13,97 % 2
SF 11,14 % 2
Independent Ireland  6,23 % 1
Lab/LO 3,38 % 1
GP/CG 5,36 % 0
I4C 4,58 % 0
Aon 3,76 % 0
SD/DS 2,95 % 0
PBP-S/D-PSB 1,82 % 0
Övriga partier 5,58 % 0
100,00 % 4 1 4 0 0 0 3 0 2 14

Nationella partier

 • FG - Fine Gael
 • FF - Fianna Fáil – The Republican Party/Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach
 • IND/Neamhspléach - Independent/Neamhspléach
 • SF - Sinn Féin
 • Independent Ireland  - Independent Ireland 
 • Lab/LO - The Labour Party/Páirtí an Lucht Oibre
 • GP/CG - Green Party/An Comhaontas Glas
 • I4C - Independents 4 Change/Neamhspleáigh ar son an Athraithe 
 • Aon - Aontú
 • SD/DS - Social Democrats/Daonlathaithe Sóisialta
 • PBP-S/D-PSB - People Before Profit–Solidarity/Dlúthphairtíocht–Pobal Seachas Brabús
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FG Fine Gael 4
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FF Fianna Fáil – The Republican Party/Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach 4
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
IND/Neamhspléach Independent/Neamhspléach 1
SF Sinn Féin 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab/LO The Labour Party/Páirtí an Lucht Oibre 1
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
IND/Neamhspléach Independent/Neamhspléach 1
Independent Ireland  Independent Ireland  1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-14 - 11:36
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Irland - Preliminära resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År IE- Irland EU - Europeiska unionen
1979 63,61 % 61,99 %
1984 47,56 % 58,98 %
1989 68,28 % 58,41 %
1994 43,98 % 56,67 %
1999 50,21 % 49,51 %
2004 58,58 % 45,47 %
2009 58,64 % 42,97 %
2014 52,44 % 42,61 %
2019 49,70 % 50,66 %
2024 50,65 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet