Europaparlamentet 2014-2019
Avgående parlament

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
216 28,84 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
185 24,70 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
77 10,28 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
69 9,21 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
52 6,94 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
52 6,94 %
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
42 5,61 %
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
36 4,81 %
NI - Grupplösa
20 2,67 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
216 28,84 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
185 24,70 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
77 10,28 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
69 9,21 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
52 6,94 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
52 6,94 %
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
42 5,61 %
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
36 4,81 %
NI - Grupplösa
20 2,67 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet