2024-06-10 - 00:17
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Estland - Preliminära resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • Isamaa - Isamaa Erakond
 • SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 • ER - Eesti Reformierakond
 • EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
 • KE - Eesti Keskerakond
 • EP - Erakond Parempoolsed
 • KOOS - KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele
 • E200 - Erakond Eesti 200
 • EER - Erakond Eestimaa Rohelised
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
Isamaa - Isamaa Erakond 21,50 %
SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19,30 %
ER - Eesti Reformierakond 17,90 %
EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 14,90 %
KE - Eesti Keskerakond 12,40 %
EP - Erakond Parempoolsed 6,80 %
KOOS - KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele 3,10 %
E200 - Erakond Eesti 200 2,60 %
EER - Erakond Eestimaa Rohelised 0,60 %
Övriga partier - Övriga partier 0,90 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Estland - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 2
S&D 2
Renew Europe 2
ID 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-09 - 23:25
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Estland - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
Isamaa 21,50 % 2
SDE 19,30 % 2
ER 17,90 % 1
EKRE 14,90 % 1
KE 12,40 % 1
EP 6,80 % 0
KOOS 3,10 % 0
E200 2,60 % 0
EER 0,60 % 0
Övriga partier 0,90 % 0
100,00 % 2 2 2 0 0 1 0 0 0 7

Nationella partier

 • Isamaa - Isamaa Erakond
 • SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 • ER - Eesti Reformierakond
 • EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
 • KE - Eesti Keskerakond
 • EP - Erakond Parempoolsed
 • KOOS - KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele
 • E200 - Erakond Eesti 200
 • EER - Erakond Eestimaa Rohelised
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Isamaa Isamaa Erakond 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SDE Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ER Eesti Reformierakond 1
KE Eesti Keskerakond 1
ID - Gruppen Identitet och demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-12 - 11:28
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Estland - Preliminära resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År EE- Estland EU - Europeiska unionen
2004 26,83 % 45,47 %
2009 43,90 % 42,97 %
2014 36,52 % 42,61 %
2019 37,60 % 50,66 %
2024 37,60 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet