2024-06-11 - 15:52
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Italien - Preliminära resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • FdI - Fratelli d'Italia
 • PD - Partito Democratico
 • M5S - Movimento Cinque Stelle
 • FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati)
 • Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier
 • Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana)
 • Stati Uniti d'Europa - Coalition Stati Uniti d'Europa (+ Europa, Italia Viva, Liberali Democratici Europei, Partito Socialista Italiano,Radicali Italiani, L’Italia c’è)
 • Azione – Siamo Europei - Coalition Azione – Siamo Europei (Azione, NOS , Popolari Europeisti e Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Team K, et al)
 • Pace Terra Dignità - Coalition Pace Terra Dignità (MERA25 Italia, Movimento equità territoriale, Partito della Rifondazione Comunista, Lìberos Rispetados Uguales )
 • Libertà - Coalition Libertà (Sud Chiama Nord, Movimento per l'Italexit, Sicilia Vera, I civici in movimento – con Pirozzi, Grande Nord, Popolo Veneto, Capitano Ultimo, et al.)
 • SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese)
 • Democrazia sovrana popolare - Coalition Democrazia sovrana popolare (Partito Comunista, Ancora Italia sovrana e popolare)
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
FdI - Fratelli d'Italia 28,76 %
PD - Partito Democratico 24,11 %
M5S - Movimento Cinque Stelle 9,98 %
FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) 9,59 %
Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier 8,98 %
Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 6,78 %
Stati Uniti d'Europa - Coalition Stati Uniti d'Europa (+ Europa, Italia Viva, Liberali Democratici Europei, Partito Socialista Italiano,Radicali Italiani, L’Italia c’è) 3,77 %
Azione – Siamo Europei - Coalition Azione – Siamo Europei (Azione, NOS , Popolari Europeisti e Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Team K, et al) 3,35 %
Pace Terra Dignità - Coalition Pace Terra Dignità (MERA25 Italia, Movimento equità territoriale, Partito della Rifondazione Comunista, Lìberos Rispetados Uguales ) 2,21 %
Libertà - Coalition Libertà (Sud Chiama Nord, Movimento per l'Italexit, Sicilia Vera, I civici in movimento – con Pirozzi, Grande Nord, Popolo Veneto, Capitano Ultimo, et al.) 1,22 %
SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese) 0,52 %
Democrazia sovrana popolare - Coalition Democrazia sovrana popolare (Partito Comunista, Ancora Italia sovrana e popolare) 0,15 %
Övriga partier - Övriga partier 0,58 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-13 - 15:26
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Italien - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 9
S&D 21
Gröna/EFA 3
ECR 24
ID 8
The Left 2
NI 8
Övriga 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-13 - 15:26
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Italien - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
FdI 28,76 % 24
PD 24,11 % 21
M5S 9,98 % 8
FI – NM 9,59 % 8
Lega Salvini Premier 8,98 % 8
Alleanza Verdi e Sinistra 6,78 % 6
SVP 0,52 % 1
Stati Uniti d'Europa 3,77 % 0
Azione – Siamo Europei 3,35 % 0
Pace Terra Dignità 2,21 % 0
Libertà 1,22 % 0
Democrazia sovrana popolare 0,15 % 0
Övriga partier 0,58 % 0
100,00 % 9 21 0 3 24 8 2 8 1 76

Nationella partier

 • FdI - Fratelli d'Italia
 • PD - Partito Democratico
 • M5S - Movimento Cinque Stelle
 • FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati)
 • Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier
 • Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana)
 • SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese)
 • Stati Uniti d'Europa - Coalition Stati Uniti d'Europa (+ Europa, Italia Viva, Liberali Democratici Europei, Partito Socialista Italiano,Radicali Italiani, L’Italia c’è)
 • Azione – Siamo Europei - Coalition Azione – Siamo Europei (Azione, NOS , Popolari Europeisti e Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Team K, et al)
 • Pace Terra Dignità - Coalition Pace Terra Dignità (MERA25 Italia, Movimento equità territoriale, Partito della Rifondazione Comunista, Lìberos Rispetados Uguales )
 • Libertà - Coalition Libertà (Sud Chiama Nord, Movimento per l'Italexit, Sicilia Vera, I civici in movimento – con Pirozzi, Grande Nord, Popolo Veneto, Capitano Ultimo, et al.)
 • Democrazia sovrana popolare - Coalition Democrazia sovrana popolare (Partito Comunista, Ancora Italia sovrana e popolare)
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 24
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FdI Fratelli d'Italia 24
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 21
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PD Partito Democratico 21
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FI – NM Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) 8
SVP Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese) 1
ID - Gruppen Identitet och demokrati 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lega Salvini Premier Lega Salvini Premier 8
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Alleanza Verdi e Sinistra Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 3
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Alleanza Verdi e Sinistra Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 2
NI - Grupplösa 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
M5S Movimento Cinque Stelle 8
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Alleanza Verdi e Sinistra Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-12 - 14:58
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Italien - Preliminära resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År IT- Italien EU - Europeiska unionen
1979 85,65 % 61,99 %
1984 82,47 % 58,98 %
1989 81,07 % 58,41 %
1994 73,60 % 56,67 %
1999 69,76 % 49,51 %
2004 71,72 % 45,47 %
2009 66,47 % 42,97 %
2014 57,22 % 42,61 %
2019 54,50 % 50,66 %
2024 48,31 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet