Jämförelseverktyg

Typ av resultat:

Beräkningar: Sammanställning som gjorts av Verian med hjälp av tillgängliga nationella beräkningar eller uppgifter från vallokalsundersökningar som offentliggjorts i en viss medlemsstat efter avslutad röstning, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Prognos: Europaparlamentets prognos är en beräkning av sammansättningen efter valet. Prognosen har upprättats av Verian genom en sammanställning av de tillgängliga valresultat, beräkningar eller vallokalsundersökningar som har offentliggjorts i medlemsstaterna efter avslutad röstning. Prognosen är baserad på det avgående parlamentets struktur, utan att påverka det nyvalda parlamentets sammansättning.

Preliminärt: Europaparlamentets sammansättning på grundval av tillgängliga preliminära eller slutliga nationella resultat som offentliggjorts efter avslutad röstning i alla medlemsstater, baserat på det avgående parlamentets struktur.

Preliminära resultat: De första resultat som presenteras av medlemsstatens officiella valmyndighet, baserat på en procentandel räknade röster.

Slutliga resultat: Resultat som offentliggjorts av medlemsstatens officiella valmyndighet efter att alla röster räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat som meddelats av medlemsstatens officiella valmyndighet och validerats av den nationella lagstiftande myndigheten.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.