2024-06-17 - 12:52
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Nederländerna - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • GL - PvdA - Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA)
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • D66 - Democraten 66
 • BBB - BoerBurgerBeweging
 • Volt - Volt Nederland
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • NSC - Nieuw Sociaal Contract
 • CU - ChristenUnie
 • FvD - Forum voor Democratie
 • SP - Socialistische Partij
 • JA21 - Juiste Antwoord 2021
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
GL - PvdA - Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA) 21,10 %
PVV - Partij voor de Vrijheid 17,00 %
VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 11,30 %
CDA - Christen-Democratisch Appèl 9,50 %
D66 - Democraten 66 8,40 %
BBB - BoerBurgerBeweging 5,40 %
Volt - Volt Nederland 5,10 %
PvdD - Partij voor de Dieren 4,50 %
SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij 3,70 %
NSC - Nieuw Sociaal Contract 3,70 %
CU - ChristenUnie 2,90 %
FvD - Forum voor Democratie 2,50 %
SP - Socialistische Partij 2,20 %
JA21 - Juiste Antwoord 2021 0,70 %
Övriga partier - Övriga partier 2,00 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 14:19
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Nederländerna - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 6
S&D 4
Renew Europe 7
Gröna/EFA 4
ECR 1
ID 6
The Left 1
Övriga 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 14:19
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Nederländerna - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
GL - PvdA 21,10 % 8
PVV 17,00 % 6
VVD 11,30 % 4
CDA 9,50 % 3
D66 8,40 % 3
BBB 5,40 % 2
Volt 5,10 % 2
PvdD 4,50 % 1
SGP 3,70 % 1
NSC 3,70 % 1
CU 2,90 % 0
FvD 2,50 % 0
SP 2,20 % 0
JA21 0,70 % 0
Övriga partier 2,00 % 0
100,00 % 6 4 7 4 1 6 1 0 2 31

Nationella partier

 • GL - PvdA - Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA)
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • D66 - Democraten 66
 • BBB - BoerBurgerBeweging
 • Volt - Volt Nederland
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • NSC - Nieuw Sociaal Contract
 • CU - ChristenUnie
 • FvD - Forum voor Democratie
 • SP - Socialistische Partij
 • JA21 - Juiste Antwoord 2021
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D66 Democraten 66 3
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDA Christen-Democratisch Appèl 3
NSC Nieuw Sociaal Contract 1
BBB BoerBurgerBeweging 2
ID - Gruppen Identitet och demokrati 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PVV Partij voor de Vrijheid 6
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GL - PvdA Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA) 4
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GL - PvdA Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA) 4
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdD Partij voor de Dieren 1
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Volt Volt Nederland 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-17 - 14:09
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Nederländerna - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År NL- Nederländerna EU - Europeiska unionen
1979 58,12 % 61,99 %
1984 50,88 % 58,98 %
1989 47,48 % 58,41 %
1994 35,69 % 56,67 %
1999 30,02 % 49,51 %
2004 39,26 % 45,47 %
2009 36,75 % 42,97 %
2014 37,32 % 42,61 %
2019 41,93 % 50,66 %
2024 46,20 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet