2024-06-10 - 11:38
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Frankrike - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • RN - Rassemblement national
 • Besoin d'Europe - Coalition Besoin d'Europe (Renaissance, Modem, Horizons, Parti Radical, Union des démocrates et indépendants)
 • Réveiller l'Europe - Coalition Réveiller l'Europe (Parti socialiste, Place publique)
 • LFI - La France Insoumise
 • LR - Les Républicains
 • LE - EELV - Les Écologistes - Europe Ecologie Les Verts
 • La France fière - Coalition La France fière (Reconquête!, Centre national des indépendants et paysans)
 • Gauche Unie - Coalition Gauche Unie (Parti communiste français, Gauche républicaine et socialiste)
 • AR - Alliance Rurale
 • PA - Parti Animaliste
 • UPR - Union Populaire Républicaine
 • L'Europe ça suffit - Coalition L'Europe ça suffit (Les Patriotes, Via, la voie du peuple)
 • NPA - Nouveau Parti Anticapitaliste
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
RN - Rassemblement national 31,37 %
Besoin d'Europe - Coalition Besoin d'Europe (Renaissance, Modem, Horizons, Parti Radical, Union des démocrates et indépendants) 14,60 %
Réveiller l'Europe - Coalition Réveiller l'Europe (Parti socialiste, Place publique) 13,83 %
LFI - La France Insoumise 9,89 %
LR - Les Républicains 7,25 %
LE - EELV - Les Écologistes - Europe Ecologie Les Verts 5,50 %
La France fière - Coalition La France fière (Reconquête!, Centre national des indépendants et paysans) 5,47 %
Gauche Unie - Coalition Gauche Unie (Parti communiste français, Gauche républicaine et socialiste) 2,36 %
AR - Alliance Rurale 2,35 %
PA - Parti Animaliste 2,00 %
UPR - Union Populaire Républicaine 1,02 %
L'Europe ça suffit - Coalition L'Europe ça suffit (Les Patriotes, Via, la voie du peuple) 0,93 %
NPA - Nouveau Parti Anticapitaliste 0,15 %
Övriga partier - Övriga partier 3,28 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 02:37
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Frankrike - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 6
S&D 13
Renew Europe 13
Gröna/EFA 5
ECR 5
ID 30
The Left 9

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 02:37
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Frankrike - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
RN 31,37 % 30
Besoin d'Europe 14,60 % 13
Réveiller l'Europe 13,83 % 13
LFI 9,89 % 9
LR 7,25 % 6
LE - EELV 5,50 % 5
La France fière 5,47 % 5
Gauche Unie 2,36 % 0
AR 2,35 % 0
PA 2,00 % 0
UPR 1,02 % 0
L'Europe ça suffit 0,93 % 0
NPA 0,15 % 0
Övriga partier 3,28 % 0
100,00 % 6 13 13 5 5 30 9 0 0 81

Nationella partier

 • RN - Rassemblement national
 • Besoin d'Europe - Coalition Besoin d'Europe (Renaissance, Modem, Horizons, Parti Radical, Union des démocrates et indépendants)
 • Réveiller l'Europe - Coalition Réveiller l'Europe (Parti socialiste, Place publique)
 • LFI - La France Insoumise
 • LR - Les Républicains
 • LE - EELV - Les Écologistes - Europe Ecologie Les Verts
 • La France fière - Coalition La France fière (Reconquête!, Centre national des indépendants et paysans)
 • Gauche Unie - Coalition Gauche Unie (Parti communiste français, Gauche républicaine et socialiste)
 • AR - Alliance Rurale
 • PA - Parti Animaliste
 • UPR - Union Populaire Républicaine
 • L'Europe ça suffit - Coalition L'Europe ça suffit (Les Patriotes, Via, la voie du peuple)
 • NPA - Nouveau Parti Anticapitaliste
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ID - Gruppen Identitet och demokrati 30
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
RN Rassemblement national 30
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Réveiller l'Europe Coalition Réveiller l'Europe (Parti socialiste, Place publique) 13
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Besoin d'Europe Coalition Besoin d'Europe (Renaissance, Modem, Horizons, Parti Radical, Union des démocrates et indépendants) 13
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LFI La France Insoumise 9
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LR Les Républicains 6
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
La France fière Coalition La France fière (Reconquête!, Centre national des indépendants et paysans) 5
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LE - EELV Les Écologistes - Europe Ecologie Les Verts 5

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-17 - 12:52
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Frankrike - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År FR- Frankrike EU - Europeiska unionen
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,66 %
2024 51,49 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet