Európsky parlament 1999 - 2004
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
295 37,44 %
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
232 29,44 %
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
67 8,50 %
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
55 6,98 %
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
47 5,96 %
UEN - Skupina Únie za Európu národov
30 3,81 %
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
18 2,28 %
NI - Nezaradení poslanci
44 5,58 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
295 37,44 %
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
232 29,44 %
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
67 8,50 %
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
55 6,98 %
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
47 5,96 %
UEN - Skupina Únie za Európu národov
30 3,81 %
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
18 2,28 %
NI - Nezaradení poslanci
44 5,58 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament