Europaparlamentet 1994-1999
Avgående parlament

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
214 34,19 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
201 32,11 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
42 6,71 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
34 5,43 %
UPE - Gruppen Union för Europa
34 5,00 %
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
27 4,31 %
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
21 3,35 %
I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
15 2,00 %
NI - Grupplösa
38 6,07 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
214 34,19 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
201 32,11 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
42 6,71 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
34 5,43 %
UPE - Gruppen Union för Europa
34 5,00 %
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
27 4,31 %
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
21 3,35 %
I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
15 2,00 %
NI - Grupplösa
38 6,07 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet