Europski parlament 1999. – 2004.
Parlament na odlasku

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
295 37,44 %
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
232 29,44 %
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
67 8,50 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
55 6,98 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
47 5,96 %
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
30 3,81 %
EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
18 2,28 %
NI - Nezavisni zastupnici
44 5,58 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
295 37,44 %
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
232 29,44 %
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
67 8,50 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
55 6,98 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
47 5,96 %
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
30 3,81 %
EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
18 2,28 %
NI - Nezavisni zastupnici
44 5,58 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament