2024-06-10 - 15:02
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Belgien - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • VB - Vlaams Belang
 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • MR - Mouvement Réformateur
 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • Vooruit - Vooruit
 • PS - Parti Socialiste
 • Groen - Groen
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • PTB - Parti du Travail de Belgique
 • Les Engagés - Les Engagés
 • PVDA - Partij van de Arbeid van België
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP - Sozialistische Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.)
 • Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländsktalande valkretsar
 • Övriga fr. partier - Övriga partier från fransktalande valkretsar
 • Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
VB - Vlaams Belang 14,50 %
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 13,97 %
MR - Mouvement Réformateur 12,62 %
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 8,34 %
Vooruit - Vooruit 7,99 %
PS - Parti Socialiste 7,43 %
Groen - Groen 6,32 %
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 5,76 %
PTB - Parti du Travail de Belgique 5,57 %
Les Engagés - Les Engagés 5,17 %
PVDA - Partij van de Arbeid van België 5,13 %
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 3,64 %
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 1,05 %
CSP - Christlich Soziale Partei 0,21 %
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 0,10 %
PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,08 %
SP - Sozialistische Partei 0,07 %
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 0,07 %
Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländsktalande valkretsar 1,20 %
Övriga fr. partier - Övriga partier från fransktalande valkretsar 0,71 %
Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar 0,07 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 00:17
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Belgien - Preliminära resultat

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
S&D 4
Renew Europe 4
Gröna/EFA 2
ECR 3
ID 3
The Left 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 00:17
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Belgien - Preliminära resultat

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Övriga
Platser
VB 14,50 % 3
N-VA 13,97 % 3
MR 12,62 % 3
CD&V 8,34 % 2
Vooruit 7,99 % 2
PS 7,43 % 2
Groen 6,32 % 1
Open VLD 5,76 % 1
PTB 5,57 % 1
Les Engagés 5,17 % 1
PVDA 5,13 % 1
ECOLO 3,64 % 1
CSP 0,21 % 1
DéFI 1,05 % 0
ProDG 0,10 % 0
PFF-MR 0,08 % 0
SP 0,07 % 0
ECOLO (G.) 0,07 % 0
Övriga ned. partier 1,20 % 0
Övriga fr. partier 0,71 % 0
Övriga ty. partier 0,07 % 0
100,00 % 4 4 4 2 3 3 2 0 0 22

Nationella partier

 • VB - Vlaams Belang
 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • MR - Mouvement Réformateur
 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • Vooruit - Vooruit
 • PS - Parti Socialiste
 • Groen - Groen
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • PTB - Parti du Travail de Belgique
 • Les Engagés - Les Engagés
 • PVDA - Partij van de Arbeid van België
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP - Sozialistische Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.)
 • Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländsktalande valkretsar
 • Övriga fr. partier - Övriga partier från fransktalande valkretsar
 • Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa
 • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
Les Engagés Les Engagés 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Vooruit Vooruit 2
PS Parti Socialiste 2
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 1
MR Mouvement Réformateur 3
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
ID - Gruppen Identitet och demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VB Vlaams Belang 3
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PVDA Partij van de Arbeid van België 1
PTB Parti du Travail de Belgique 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Groen Groen 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-10 - 14:26
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per år Belgien - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År BE- Belgien EU - Europeiska unionen
1979 91,36 % 61,99 %
1984 92,09 % 58,98 %
1989 90,73 % 58,41 %
1994 90,66 % 56,67 %
1999 91,05 % 49,51 %
2004 90,81 % 45,47 %
2009 90,39 % 42,97 %
2014 89,64 % 42,61 %
2019 88,47 % 50,66 %
2024 89,82 % 51,08 %

Källa: Verian för Europaparlamentet