Europaparlamentet 1999-2004
Konstituerande sammanträde

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
232 37,06 %
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
180 28,75 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
50 7,99 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
48 7,67 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
42 6,71 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
31 4,95 %
TDI - Tekniska gruppen för oberoende ledamöter - blandad grupp
18 2,88 %
EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
16 2,56 %
NI - Grupplösa
9 1,00 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
232 37,06 %
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
180 28,75 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
50 7,99 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
48 7,67 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
42 6,71 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
31 4,95 %
TDI - Tekniska gruppen för oberoende ledamöter - blandad grupp
18 2,88 %
EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
16 2,56 %
NI - Grupplösa
9 1,00 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet