Eiropas Parlaments 2009.-2014.
Aizejošais parlaments

Diagramma

Vietas kopā:

Vietas
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
273 35,73%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
195 25,52%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
83 10,86%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
57 7,46%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
57 7,46%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
35 4,58%
EFD - Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa”
31 4,06%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
33 4,32%
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
273 35,73%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
195 25,52%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
83 10,86%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
57 7,46%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
57 7,46%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
35 4,58%
EFD - Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa”
31 4,06%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
33 4,32%

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments