Europaparlamentet 2009-2014
Konstituerande sammanträde

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
265 36,01 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
184 25,00 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
84 11,41 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
55 7,47 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
54 7,34 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
35 4,76 %
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
32 4,35 %
NI - Grupplösa
27 3,67 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
265 36,01 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
184 25,00 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
84 11,41 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
55 7,47 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
54 7,34 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
35 4,76 %
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
32 4,35 %
NI - Grupplösa
27 3,67 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet