Европейски парламент 2009-2014 r.
Парламент в края на мандата

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
273 35,73%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
195 25,52%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
83 10,86%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
57 7,46%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
57 7,46%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
35 4,58%
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
31 4,06%
НЧ - Независими членове
33 4,32%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
273 35,73%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
195 25,52%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
83 10,86%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
57 7,46%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
57 7,46%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
35 4,58%
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
31 4,06%
НЧ - Независими членове
33 4,32%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент