Europees Parlement 2009-2014
Uittredend Parlement

Grafiek

Totaal aantal zetels:

Zetels
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
273 35,73%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
195 25,52%
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
83 10,86%
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
57 7,46%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
57 7,46%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
35 4,58%
EFD - Europa van vrijheid en democratie
31 4,06%
NI - Niet-fractiegebonden leden
33 4,32%
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
273 35,73%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
195 25,52%
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
83 10,86%
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
57 7,46%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
57 7,46%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
35 4,58%
EFD - Europa van vrijheid en democratie
31 4,06%
NI - Niet-fractiegebonden leden
33 4,32%

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement