Európsky parlament 2009 - 2014
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
273 35,73 %
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
195 25,52 %
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
83 10,86 %
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
57 7,46 %
EKR - Európski konzervatívci a reformisti
57 7,46 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
35 4,58 %
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
31 4,06 %
NI - Nezaradení poslanci
33 4,32 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
273 35,73 %
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
195 25,52 %
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
83 10,86 %
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
57 7,46 %
EKR - Európski konzervatívci a reformisti
57 7,46 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
35 4,58 %
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
31 4,06 %
NI - Nezaradení poslanci
33 4,32 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament