Euroopa Parlament 2009-2014
Parlamendi lahkuv koosseis

Diagramm

Kohti kokku:

Kohta
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
273 35,73%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
195 25,52%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
83 10,86%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
57 7,46%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
57 7,46%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
35 4,58%
EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon
31 4,06%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
33 4,32%
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
273 35,73%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
195 25,52%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
83 10,86%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
57 7,46%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
57 7,46%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
35 4,58%
EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon
31 4,06%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
33 4,32%

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament