Europski parlament 2009. – 2014.
Parlament na odlasku

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
273 35,73 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
195 25,52 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
83 10,86 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
57 7,46 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
57 7,46 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
35 4,58 %
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
31 4,06 %
NI - Nezavisni zastupnici
33 4,32 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
273 35,73 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
195 25,52 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
83 10,86 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
57 7,46 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
57 7,46 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
35 4,58 %
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
31 4,06 %
NI - Nezavisni zastupnici
33 4,32 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament