Parlament Europejski 2009-2014
Ustępujący parlament

Wykres

Łączna liczba mandatów:

Mandaty
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
273 35,73%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
195 25,52%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
83 10,86%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
57 7,46%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
57 7,46%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
35 4,58%
EFD - Europa Wolności i Demokracji
31 4,06%
NI - Niezrzeszeni
33 4,32%
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
273 35,73%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
195 25,52%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
83 10,86%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
57 7,46%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
57 7,46%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
35 4,58%
EFD - Europa Wolności i Demokracji
31 4,06%
NI - Niezrzeszeni
33 4,32%

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski