Euroopa Parlament 2009-2014
Avaistung

Diagramm

Kohti kokku:

Kohta
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
265 36,01%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
184 25,00%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
84 11,41%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
55 7,47%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
54 7,34%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
35 4,76%
EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon
32 4,35%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
27 3,67%
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
265 36,01%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
184 25,00%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
84 11,41%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
55 7,47%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
54 7,34%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
35 4,76%
EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon
32 4,35%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
27 3,67%

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament