Европейски парламент 2009-2014 r.
Учредително заседание

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
265 36,01%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
184 25,00%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
84 11,41%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
55 7,47%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
54 7,34%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
35 4,76%
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
32 4,35%
НЧ - Независими членове
27 3,67%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
265 36,01%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
184 25,00%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
84 11,41%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
55 7,47%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
54 7,34%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
35 4,76%
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
32 4,35%
НЧ - Независими членове
27 3,67%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент