Europski parlament 2009. – 2014.
Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
265 36,01 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
184 25,00 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
84 11,41 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
55 7,47 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
54 7,34 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
35 4,76 %
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
32 4,35 %
NI - Nezavisni zastupnici
27 3,67 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
265 36,01 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
184 25,00 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
84 11,41 %
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
55 7,47 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
54 7,34 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
35 4,76 %
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
32 4,35 %
NI - Nezavisni zastupnici
27 3,67 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament