Európsky parlament 2009 - 2014
Ustanovujúca schôdza

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
265 36,01 %
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
184 25,00 %
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
84 11,41 %
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
55 7,47 %
EKR - Európski konzervatívci a reformisti
54 7,34 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
35 4,76 %
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
32 4,35 %
NI - Nezaradení poslanci
27 3,67 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
265 36,01 %
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
184 25,00 %
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
84 11,41 %
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
55 7,47 %
EKR - Európski konzervatívci a reformisti
54 7,34 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
35 4,76 %
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
32 4,35 %
NI - Nezaradení poslanci
27 3,67 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament